Iranski centar Univerziteta Megatrend uspostavio je blisku saradnu sa Kulturnim centrom Ambasade Islamske Republike Irana u Beogradu, te istaknutim institucijama kulture i unverzitetima u Iranu. U narednom periodu, cilj planiranih aktivnosti biće usmeren na intenziviranje saradnje sa partnerskim institucijama u Iranu, kao i sa drugim institucijama posvećenim proučavanju i promovisanju bogatog kulturnog nasleđa Irana.