Predavanja o iranskoj kulturi:

 • Istorija persijske civilizacije,
 • moderna istorija Irana,
 • antropologija iranskih naroda,
 • savremeni i drevni običaji u Iranu,
 • tradicija, način života,
 • Islam kao osnova iranske kulture,
 • persijski gnosticizam.

Predavanja o iranskoj ekonomiji:

 • Ekonomija Irana,
 • Islamska ekonomija,
 • Islamsko bankarstvo,
 • biznis,
 • menadžment i preduzeća u Iranu,
 • specifičnosti i problemi naftnih privreda.