Persijski jezik, poznat i pod endonimom Farsi (فارسى), je indo-evropski jezik koji pripada zapadno-iranskim jezicima unutar indo-iranske grupe. Govorni je jezik u Iranu (Farsi), Avganistanu (Dari, od 1958.) i Tdžikistanu (Tadžički, od sovjetske vlasti), kao i u regionima koji istorijski potpadaju pod persijski uticaj, te se smatraju delom tzv. Velikog Irana. Kao pismo koristi arabicu – prilagođenu varijantu arapskog pisma. Prema poreklu, savremeni persijski jezik razvio se iz srednje-persijskog, zvaničnog religijkog i književnog jezika Sasanidskog carstva, koji vodi poreklo od staro-persijskog, odnosno jezika Ahamenidskog carstva.

U okviru svojih redovnih aktivnosti, Iranski centar, u saradnji sa Centrom za učenje persijskog jezika pri Kulturnom centru ambasade Islamske Republike Irana u Beogradu, organizuje kurseve persijskog jezika. Nastava se izvodi dvosemestralno, a po završetku kursa, polaznici koji su uspešno savladali planirani program, dobijaju sertifikat o stečenom nivou znnja. Sertifikati se izdaju dvojezično – na srpskom i persijskom jeziku, i overeni su od strane Iranskog centra i Kulturnog centra Ambasade Islamske Republike Irana u Beogradu.

Prijave za pohađanje nastave iz persijskog jezika podnose se u sptembru mesecu svake godine na imejl adresu iraniancenter.megatrend@gmail.com. Prijava treba da sadrži ime i prezime kandidata, kontakt-imejl i telefon, kratku biografiju i informacije o nivou studija za koji se prijavljuje -početni, srednji, viši i naredni nivo.