Iranski centar:

adresa: Bulevar umetnosti 29, 11 070 Novi Beograd, Srbija;

Prof. dr Nataša Stanojević

Koordinator Iranskog centra
+381 64 14 57 327

Dr Ana Jurčić

Direktor odelјenja za međunarodnu saradnju Univerziteta Džon Nezbit
+381 11 20 92 109