Iranski centar je rezultat povezivanja Univerziteta „Džon Nezbit“ i Kulturnog centra Islamske Republike Iran u Beogradu.

Cilј Iranskog centra je razvijanje akademskih odnosa između studenata i profesora Univerziteta „Džon Nezbit“ i akademske zajednice (univerziteta, instituta, istraživačkih centara) u Iranu. Najvažniji aspekti ovog povezivanja su: razmena studenata i profesora, specijalizacija profesora i studenata viših nivoa studija u Iranu, promocija Iranske kulture, jezika i umetnosti na Univerzitetu, upoznavanje studenata sa specifičnostima iranske ekonomije i tehnološkim dostignućima Irana, razmena stručne literature, izdavanje zajedničkih udžbenika, zajednički projekti, savetovanja i dr.

Ciljevi-2

Ciljevi-555x416