sajam-knjigaBiblioteka Iranskog centra sadrži stotine knjiga na srpskom i engleskom jeziku.

Veliku vrednost imaju monografije raznovrsne tematike, kao što su: moderna i  antička persijska umetnost, arhitektura, iranski vrtovi, istorija persijske civilizacije, moderna istorija Irana, kaligrafija, geografija Irana, putopisi, kao i monografije o drevnim persijskim gradovima, Isfahan, Širaz, Persepolis.

Zastuplјena su i najznačajnija dela persijske i iranske književnosti na srpskom jeziku: romani, zbirke pripovedaka i bajki, moderne poezije i najznačajnijih dela slavnih persijskih pesnika i mistika (Rumi, Hafiz, Širazi, Hajam, Atar, itd).

Biblioteka sadrži i periodiku NUR – časopis za kulturu i islamske teme čiji je izdavač Iranski kulturni centar.