S izrazitom žalošću i dubokim bolom obaveštavamo članove Iranskog centra Megatrend univerziteta u Beogradu, da je u 59. godini života preminuo naš prijatelj dr Mohsen Soleimani, ataše za kulturu i direktor Kulturnog centra pri Ambasadi Islamske republike Irana u Beogradu. Dr Soleimani bio je blizak saradnik Iranskog centra i Megatrend univerziteta, koji je svojom posvećenošću, ljubavlju i predanim radom neumorno unapređivao prijateljske odnose srpskog i iranskog naroda, i gradio mostove među našim kulturama. Tragična smrt dr Soleimanija nenadoknadiv je gubitak sa kojim, u vremenu koje dolazi, tek treba naučiti da nastavimo dalje približavanje kultura iranskog i srpskog naroda sa istim žarom i predanošću sa kojom je dr Mohsen Soleimani to činio.

Iskreno saučešće porodici Soleimani i zaposlenima u Kulturnom centru i Ambasadi Islamske republike Irana u Beogradu.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: