Prvog decembra tekuće godine imenovan je prof. dr Dragan Ćalović za novog direktora Iranskog centra. Profesor Ćalović je vanredni profesor na Fakultetu za kulturu i medije, i Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta u Beogradu, kao i gostujući profesor na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na katedri za Orijentalistiku. Uže oblasti Ćalovićevog interesovanja su Teorija umetnosti, Islamska umetnost i Teorija medija.

Tokom imenovanja, profesor Ćalović izneo je nacrt daljeg razvoja Iranskog centra, posebno istakavši neophodnost dubljeg povezivanja Univerziteta Megatrend sa iranskom akademskom zajednicom, daljeg unapređenja rada na približavanju kulturnog nasleđa, istorije i običaja naroda Irana domaćoj javnosti, ali i potrebu digitalizacije kataloga i bibliotečkog fonda Iranskog centra.

01.12.2017.

© COPYRIGHT | UNIVERZITET MEGATREND

logo-footer

OSTANIMO U KONTAKTU: